Kommunala resurser

Den numera delvis bortglömda skolreformen resulterade i att skolan blev ett kommunalt ansvar. Och vid sidan av ansvar för det sociala, äldreomsorg och mycket annat så blev det uppenbart att många kommuner inte var redo att axla bördan. För de ekonomiska kostnaderna för att driva skolor är i många fall enorma. Med åren tvingades många kommuner att skära ned på samtliga verksamheter för att de skulle kunna fortsätta drivas. Tyvärr blev det i många fall extra åtgärder som drabbades först, för det var ofta enklast att helt enkelt ta bort de insatser som inte behövdes lika ofta som övriga.

Ett stort antal personer uttryckte oro för att deras familj och barn inte fick de stöd och de åtgärder som de hade rätt till. För många kommuner valde helt enkelt att bortse från de lagstadgade krav som de inte hade ekonomiska eller realistiska möjligheter att leva upp till. Tyvärr innebar det att många som var beroende av stöd från samhället fick uppleva att de blev helt utlämnade till sig själva.

Det är vanligt att kritisera kommunerna och beskylla dem för aktiv illvilja. Men den bistra sanningen är att det nu för tiden sällan finns de ekonomiska förutsättningar som krävs för att leva upp till de lagar och förordningar som ger många rätt till stöd och insatser. Det är en oerhört konstig och svår situation som tyvärr drabbar många familjer. Någon lösning verkar inte vara inom sikte. Men tillsammans kan vi åtminstone stötta och se till att dela med oss av våra respektive erfarenheter och lösningar.

Leave a Comment

Your email address will not be published.